Chúng Tôi Đang Cung Cấp Gói Vĩnh Viễn

Nâng cấp một lần để sử dụng trọn đời

Chúng Tôi Đang Cung Cấp Gói Ưu Đãi

Nâng cấp một lần để sử dụng trọn đời

Theo tháng
Vĩnh viễn
Thanh toán một lần dùng trọn đời
Chưa hỗ trợ

MIỄN PHÍ

FREE

 • 100 quét
 • 5 mã QR động
 • 56 hình dạng
 • 11 nhãn dán
 • 1400+ phông chữ
 • 31 Các loại mã QR
 • 1 MB kích thước tập tin tải lên tối đa.
 • Không giới hạn các mục có thể được thêm vào Menu Nhà Hàng
 • Không giới hạn các mục có thể được thêm vào Product Catalogue
Đăng ký

PRO VĨNH VIỄN

1.500.000 đ / gói

 • Không giới hạn quét
 • 50 mã QR động
 • 56 hình dạng
 • 11 nhãn dán
 • 1400+ phông chữ
 • 33 Các loại mã QR
 • 2 MB kích thước tập tin tải lên tối đa.
 • Không giới hạn các mục có thể được thêm vào Menu Nhà Hàng
 • Không giới hạn các mục có thể được thêm vào Product Catalogue
Nâng cấp

VIP VĨNH VIỄN

3.500.000 đ / gói

 • Không giới hạn quét
 • Không giới hạn mã QR động
 • 56 hình dạng
 • 11 nhãn dán
 • 1400+ phông chữ
 • 33 Các loại mã QR
 • 3 MB kích thước tập tin tải lên tối đa.
 • Không giới hạn các mục có thể được thêm vào Menu Nhà Hàng
 • Không giới hạn các mục có thể được thêm vào Product Catalogue
Nâng cấp