Chúng Tôi Đang Cung Cấp Gói Vĩnh Viễn

Nâng cấp một lần để sử dụng trọn đời

Chúng Tôi Đang Cung Cấp Gói Ưu Đãi

Nâng cấp một lần để sử dụng trọn đời

Theo tháng
Theo năm
Thanh toán theo năm
Chưa hỗ trợ

TEAM Plan

249.00 VNĐ / Năm

10 người dùng chung.

 • Không giới hạn quét
 • Không giới hạn dynamic QR codes
 • 56 hình dạng
 • 11 nhãn dán
 • 1400+ phông chữ
 • 28 Các loại mã QR
 • 3 tên miền có thể được kết nối
 • 10 MB kích thước tập tin tải lên tối đa.
 • 100 các mục có thể được thêm vào Menu nhà hàng.
 • 100 các mục có thể được thêm vào Product Catalogue.
Nâng cấp

LITE Plan

49.00 VNĐ / Năm

1 người dùng chung.

 • Không giới hạn quét
 • Không giới hạn dynamic QR codes
 • 56 hình dạng
 • 11 nhãn dán
 • 1400+ phông chữ
 • 28 Các loại mã QR
 • 0 tên miền có thể được kết nối
 • 10 MB kích thước tập tin tải lên tối đa.
 • 100 các mục có thể được thêm vào Menu nhà hàng.
 • 99 các mục có thể được thêm vào Product Catalogue.
Nâng cấp

PRO Plan

149.00 VNĐ / Năm

5 người dùng chung.

 • Không giới hạn quét
 • Không giới hạn dynamic QR codes
 • 56 hình dạng
 • 11 nhãn dán
 • 1400+ phông chữ
 • 28 Các loại mã QR
 • 1 tên miền có thể được kết nối
 • 10 MB kích thước tập tin tải lên tối đa.
 • 100 các mục có thể được thêm vào Menu nhà hàng.
 • 100 các mục có thể được thêm vào Product Catalogue.
Nâng cấp