Mã QR giúp thu hút nhiều khách hàng hơn như thế nào

Tìm kiếm Khách hàng là thử thách chính nếu như với các đơn vị B2B và B2C. Thống kê cho biết 80% cố gắng quảng bá nhằm mục đích lôi kéo đối tượng người dùng mục tiêu chi tiết (dựa vào nam nữ, cụm từ search và ngành nghiệp và công việc). Đó là quy trình tạo Khách hàng mục tiêu triệu tập vào việc biến đổi Khách hàng mục tiêu thành Khách hàng thực tiễn.

Bạn nên chạy các campaign ads chênh lệch với các thông số kỹ thuật mục tiêu chi tiết để search Khách hàng mục tiêu. Bằng phương pháp này, các nhà quảng bá hoàn toàn có thể hiển thị ads của bọn họ cho 1 nhóm người sử dụng chi tiết. Nếu bạn thích khuếch trương hiệu suất cao quản trị Khách hàng mục tiêu, hãy thử tạo Khách hàng mục tiêu bằng mã QR.